ОК радио

Датум последње измене:   16.08.2012

Број дозволе: 288/2008-2
Пун назив емитера: Радиодифузно друштво ОК радио Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ОК радио
Mатични број: 17190547
ПИБ: 100547226
Адреса: Краља Стефана Првовенчаног 85
Место: Врање
Телефон: 017/424-944
Факс: 017/414-635
Email адреса:
Сајт: http://www.okradio.rs
Одговорно лице за заступање: Горан Владковић
Главни и одговорни уредник: Горан Владковић
Власничка структура: 1. Горан Владковић - 60%
2. Оливера Владковић - 40%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 053 - Врање - кумаревска чука, фреквенција 92,8 МХз