Радио Фокус плус

Датум последње измене:   25.11.2014

Број дозволе: 289/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за производњу, промет и услуге М О.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Фокус плус
Mатични број: 17361295
ПИБ: 102917697
Адреса: Херцеговачка 13
Место: Врање
Телефон: 017/420-861
064/3222-994
Факс: 017/420-681
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драган Младеновић
Главни и одговорни уредник: Драган Младеновић
Власничка структура: 1. Јелена Младеновић, Врање
2. Драган Младеновић, Врање
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 54/Пљачковица, фреквенција 101,7 MHz