RADIO AD HERCCULLEM

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 290/2008-3
Пун назив емитера: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ LADY LENA Д.О.О., ЖИТОРАЂА
Скраћени идентификациони знак емитера: RADIO AD HERCCULLEM
Mатични број: 20185465
ПИБ: 104633986
Адреса: Светосавска 2
Место: Житорађе
Телефон: 063/628-651
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Андра Јовановић
Главни и одговорни уредник: Андра Јовановић
Власничка структура: 1.Андра Јовановић-100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 55/Житорађа, фреквенција 97,5 MHz