Радио Ђердап

Датум последње измене:   31.07.2009

Број дозволе: 291/2008-1
Пун назив емитера: Радио Ђердап А.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ђердап
Mатични број: 07339321
ПИБ: 100694552
Адреса: Саве Ковачевића 1
Место: Кладово
Телефон: 019/808-171
019/801-213
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Љубиша Спасић
Главни и одговорни уредник: Љубиша Спасић
Власничка структура: 1. Љубиша Спасић, Кладово - 31%
2. Богосав Поповић, Кладово - 57%
3. Сопствене акције по закону о приватизацији - 12%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 076 - Кладово-Кулмја, фреквенција 89,0 МХз