Радио Мајданпек

Датум последње измене:   27.10.2014

Број дозволе: 293/2008-3
Пун назив емитера: Радио телевизија Мајданпек А.Д.-у стечају
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Мајданпек
Mатични број: 17185187
ПИБ: 100625157
Адреса: Николе Тесле 2-4
Место: Мајданпек
Телефон: 030/581-009
030/582-128
Факс: 030/582-128
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvmajdanpek.com
Одговорно лице за заступање: Ранко Милетић стечајни уптавник
Главни и одговорни уредник: Сузана Здравковић
Власничка структура: 1. Агенција за приватизацију - 70%
2. Приватизациони регистар - 30%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 80Мајданпек-Старица, фреквенција 89,0 МHz