РАДИО 019

Датум последње измене:   15.10.2015

Број дозволе: 294/2008-2
Пун назив емитера: РАДИО 019 ИВАН МАТИЋ ПР, НЕГОТИН
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО 019
Mатични број: 60599424
ПИБ: 104937144
Адреса: ЈНА 1а
Место: Неготин
Телефон: 065/911-9019
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.019.co.rs
Одговорно лице за заступање: Иван Матић
Главни и одговорни уредник: Иван Матић
Власничка структура: 1. Иван Матић-100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 81/Неготин, фреквенција 88,4 MHz