NAXI RADIO

Датум последње измене:   21.11.2014

Број дозволе: 20/2006-3
Пун назив емитера: Naxi предузеће за шпедицију, саобраћај и инжењеринг д.о.о., из Београда
Скраћени идентификациони знак емитера: NAXI RADIO
Mатични број: 07750609
ПИБ: 101665834
Адреса: Бежанијских илегалаца 26
Место: Београд
Телефон: 011/3186-516
011/2176-496
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.naxi.co.rs
Одговорно лице за заступање: Горан Ковачевић
Главни и одговорни уредник: Маја Раковиц
Власничка структура: 1. Горан Ковачевић, Београд - 60%
2. Маја Раковиц, Београд - 40%
Рок важења дозволе: oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Бр 12/Нови Београд-Ушће, фреквенција 96,90 MHz.