Радио Ф

Датум последње измене:   21.07.2014

Број дозволе: 296/2008-1
Пун назив емитера: Д.О.О. за радио и телевизију Ф-канал
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ф
Mатични број: 17004964
ПИБ: 100579246
Адреса: ТПЦ 22.децембар Трг ослобођења бб
Место: Зајечар
Телефон: 019/422-066
Факс: 019/422-066
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Саша Фировић
Главни и одговорни уредник: Саша Фировић
Власничка структура: 1. Саша Фировић, Зајечар - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 087 - Зајечар-Краљевица, фреквенција 90,8 МHz