Радио Магнум

Датум последње измене:   25.11.2014

Број дозволе: 297/2008-1
Пун назив емитера: Друштво са орграниченом одговорношћу Радио Магнум-18
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Магнум
Mатични број: 06952470
ПИБ: 101331588
Адреса: Салашка 6
Место: Зајечар
Телефон: 019/415-678
Факс: 019/443-554
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Обреновић
Главни и одговорни уредник: Зоран Обреновић
Власничка структура: 1. Горан Обреновић, Зајечар - 50%
2. Зоран Обреновић, Зајечар - 50%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 88/Зајечар, фреквенција 103,0 MHz