Радио Дедал

Датум последње измене:   25.11.2014

Број дозволе: 298/2008-2
Пун назив емитера: Привредно друштво за радио-телевизијске активности Радио Дедал Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Дедал
Mатични број: 20264012
ПИБ: 104887498
Адреса: Смедеревски пут 2б
Место: Лештане
Телефон: 011/8062-522
Факс: 011/8062-422
Email адреса:
Сајт: http://www.radiodedal.com
Одговорно лице за заступање: Ивица Стојановић
Главни и одговорни уредник: Ивица Стојановић
Власничка структура: 1. Дедал д.о.о., Београд - 90%
2. Ивица Стојановић, Београд - 10%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 90/Гроцка, фреквенција 88,1 MHz