Радио Пулс Гроцка

Датум последње измене:   31.01.2012

Број дозволе: 299/2008-2
Пун назив емитера: Предузеће за производњу, трговину и услуге Context Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Пулс Гроцка
Mатични број: 07818831
ПИБ: 101390901
Адреса: Хајдук Вељка 16Б
Место: Београд
Телефон: 011/8501-033
Факс: 011/8501-033
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Марко Стојановић
Главни и одговорни уредник: Мића Живојиновић
Власничка структура: 1. АМС "Инвест-турист" д.о.о., Београд - 60%
2. Марко Стојановић, Гроцка - 40%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 91/Гроцка, фреквенција 88,7 МHz