Радио Лазаревац

Датум последње измене:   10.04.2014

Број дозволе: 300/2008-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће за информисање Радио Лазаревац са потпуном одговорношћу
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Лазаревац
Mатични број: 17061259
ПИБ: 102196313
Адреса: Карађорђева бр. 20
Место: Лазаревац
Телефон: 011/8123-370; 011/8121-791
Факс: 011/8123-370
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. Гордана Поповић
Главни и одговорни уредник: Иванка Ивановић
Власничка структура: 1. Општина Лазаревац - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 092 - Лазаревац, фреквенција 89,3 МHz