ТВ Ритам

Датум последње измене:   30.09.2010

Број дозволе: 450/2010-1
Пун назив емитера: Привредно друштво Ритам д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Ритам
Mатични број: 17292269
ПИБ: 100404604
Адреса: Грамађе 12а
Место: Врањска бања
Телефон: 017/546-449
017/404-052
Факс: 017/404-052
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Божидар Алексић
Главни и одговорни уредник: Божидар Алексић
Власничка структура: 1. Божидар Алексић - 100%
Рок важења дозволе: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 33 - Врање-Пљачковица канал 25