Радио Обреновац

Датум последње измене:   30.11.2012

Број дозволе: 301/2008-2
Пун назив емитера: Радиодифузно предузеће Радио Обреновац д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Обреновац
Mатични број: 20213116
ПИБ: 104690080
Адреса: Краља Александра I br. 63
Место: Обреновац
Телефон: 011/8723-690
Факс: 011/8723-690
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Валентина Пешовић
Главни и одговорни уредник: Верица Николић
Власничка структура: 1. Агенција за приватизацију - 70%
2. Акцијски фонд а.д., Београд - 30%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 095 - Обреновац, фреквенција 88,1 МХз