Радио Ром

Датум последње измене:   04.11.2013

Број дозволе: 302/2008-2
Пун назив емитера: Развојни центар Ром Обреновац
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ром
Mатични број: 17378937
ПИБ: 102319920
Адреса: Цара Лазара 94
Место: Обреновац
Телефон: 011/8722-497
Факс: 011/8725-593
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Златомир Јовановић
Главни и одговорни уредник: Златомир Јовановић
Власничка структура: 1. Златомир Јовановић
2. Драгана Јовановић
3. Томислав Јовановић
4. Ружица Јовановић
5. Милош Ђенисов
6. Предраг Дацковић
7. Иван Јанковић
8. Панта Маринковић
9. Небојша Милошевић
10. Милорад Костић
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 096 - Обреновац, ТЕ Никола Тесла-Б, фреквенција 102,4 МХз