ГРАДСКИ 102.2

Датум последње измене:   23.07.2015

Број дозволе: 21/2006-7
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВИЗУЕЛНЕ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ SPIRIT SOUND MFM Д.О.О., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: ГРАДСКИ 102.2
Mатични број: 17638173
ПИБ: 104244163
Адреса: Шумадијски трг 6а
Место: Београд
Телефон: 011/4040-444
Факс: 011/4040-445
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јасна Пипер
Главни и одговорни уредник: Давор Михановић
Власничка структура: 1. S Media Team д.о.о. Београд - 100%
Рок важења дозволе: oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Бр 4/Београд-Београђанка, фреквенција 102,20 МHz