Радио Клас

Датум последње измене:   01.12.2014

Број дозволе: 304/2008-2
Пун назив емитера: Ваш клас Д.О.О. друштво за радио актвиности, производњу, трговину и услуге Сопот
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Клас
Mатични број: 20284498
ПИБ: 104974124
Адреса: Властимира Весића 61
Место: Дрлупа
Телефон: 011/8255-234
Факс: 011/8255-234
Email адреса: klasantenaradio.rs
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Мирољуб Миросавић
Главни и одговорни уредник: Мирољуб Миросавић
Власничка структура: 1. Мирољуб Миросавић, Сопот - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 98/Дрлупа-Боблија фреквенција 90,8 MHz