Радио Сунце

Датум последње измене:   01.12.2014

Број дозволе: 306/2008-1
Пун назив емитера: Радио телевизија Сунце Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Сунце
Mатични број: 07662874
ПИБ: 100900435
Адреса: Илије Гарашанина 36
Место: Аранђеловац
Телефон: 034/725-154
Факс: 034/701-200
Email адреса:
Сајт: http://www.tvsunce.com
Одговорно лице за заступање: Добривоје Марински
Главни и одговорни уредник: Александра Миливојевић
Власничка структура: 1. Добривоје Марински, Аранђеловац - 75%
2. Слободан Радивојевић, Аранђеловац - 25%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 100/Аранђеловац-Рисовача, фреквенција 100,3 MHz