Радио Џокер

Датум последње измене:   01.12.2014

Број дозволе: 307/2008-1
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг, трговину и услуге Студио Џокер
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Џокер
Mатични број: 17001728
ПИБ: 101108217
Адреса: Љубићки кеј бр. 17/1
Место: Чачак
Телефон: 032/355-100
032/350-100
Факс: 032/355-417
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Марина Глишић
Главни и одговорни уредник: Марина Глишић
Власничка структура: 1. Љиљана Марић, Чачак - 41,5%
2. Марина Глишић, Чачак - 58,5%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 102/Чачак, фреквенција 95,6 МHz