Радио 96

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 308/2008
Пун назив емитера: Д.О.О. за промет и услуге 96
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио 96
Mатични број: 17030418
ПИБ: 101114024
Адреса: Пигова 4/78
Место: Чачак
Телефон: 032/349-696
Факс: 032/226-366
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драган Милутиновић
Главни и одговорни уредник: Драган Милутиновић
Власничка структура: 1. Драган Милутиновић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 103 - Чачак, фреквенција 97,8 МХз