Радио Озон ФМ

Датум последње измене:   29.10.2013

Број дозволе: 310/2008-1
Пун назив емитера: Приватно предузеће за маркетинг и друге услуге у области промета роба и услуга Jutro Production Д.О.О. из Чачка
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Озон ФМ
Mатични број: 07673604
ПИБ: 101153154
Адреса: Булевар Вука Караџића бр. 41
Место: Чачак
Телефон: 032/310-150
Факс: 032/331-510
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Радмила Терзић
Главни и одговорни уредник: Стојан Марковић
Власничка структура: 1. Стојан Марковић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 105 - Чачак, фреквенција 98,3 MHz