Radio Xanadu

Датум последње измене:   21.07.2014

Број дозволе: 311/2008-1
Пун назив емитера: Д.О.О. за производњу, трговину и услуге Јорд
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Xanadu
Mатични број: 07672373
ПИБ: 101110752
Адреса: Краља Петра бр. 42
Место: Чачак
Телефон: 032/344-888
Факс: 032/344-888
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зоран Јовановић
Главни и одговорни уредник: Зоран Јовановић
Власничка структура: 1. Зоран Јовановић, Чачак - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 106 - Чачак, фреквенција 100,8 МHz