РАДИО МОРАВА

Датум последње измене:   23.02.2015

Број дозволе: 313/2008-3
Пун назив емитера: Д.О.О. за производњу, услуге и трговину Јелимик експорт-импорт, из Јагодине
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО МОРАВА
Mатични број: 06789773
ПИБ: 100881795
Адреса: Југ Богданова 11
Место: Јагодина
Телефон: 035/242-523
Факс: 035/242-523
Email адреса:
Сајт: http://www.radiomorava.rs
Одговорно лице за заступање: Милан Живановић
Главни и одговорни уредник: Милан Живановић
Власничка структура: 1. Милан Живановић, Јагодина - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 115/Јагодина-Ђурђево брдо, фреквенција 91,9 МHz