Радио Љубав

Датум последње измене:   05.10.2011

Број дозволе: 314/2008-1
Пун назив емитера: Радио Љубав Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Љубав
Mатични број: 20275286
ПИБ: 104933070
Адреса: Насеље Кнез Лазара 4
Место: Јагодина
Телефон: 035/252-966
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radioljubav.net
Одговорно лице за заступање: Слободан Ракић
Главни и одговорни уредник: Слободан Ракић
Власничка структура: 1. Слободан Ракић, Крушевац - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 117 - Доње Штипље-Јагодина, фреквенција 96,6 МХз