РАДИО 34

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 315/2008-3
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО ЕМИТОВАЊЕ РАДИО 34 Д.О.О., КРАГУЈЕВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО 34
Mатични број: 07640447
ПИБ: 101039189
Адреса: Милице Срећковић 25
Место: Крагујевац
Телефон: 034/324-200
034/335-099
Факс: 034/324-300
Email адреса:
Сајт: http://www.radio34.rs
Одговорно лице за заступање: Марија Урошевић
Главни и одговорни уредник: Марија Урошевић
Власничка структура: 1. Марија Урошевић, Крагујевац - 50%
2. Весна Антонијевић, Крагујевац - 50%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 120/Крагујевац, фреквенција 88,9 МHz