РАДИО 9

Датум последње измене:   10.09.2015

Број дозволе: 317/2008-2
Пун назив емитера: Д.О.О. РАДИО 9 , КРАГУЈЕВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО 9
Mатични број: 17431161
ПИБ: 101578597
Адреса: Кнеза Михаила 10
Место: Крагујевац
Телефон: 034/333-500
Факс: 034/336-476
Email адреса:
Сајт: http://www.radio9.net
Одговорно лице за заступање: Бранка Обрадовић
Главни и одговорни уредник: Марко Обрадовић
Власничка структура: 1. Бранка Обрадовић-100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 122/Крагујевац-Илићево, фреквенција 95,9 МHz