Радио Бис

Датум последње измене:   24.07.2014

Број дозволе: 318/2008-3
Пун назив емитера: Производно услужно предузеће Бис комерц Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бис
Mатични број: 07981295
ПИБ: 101042176
Адреса: Даничићева 17
Место: Крагујевац
Телефон: 034/350-350
Факс: 034/350-350
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Владан Перовић
Главни и одговорни уредник: Владан Перовић
Власничка структура: 1. Владан Перовић, Крагујевац - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 123/Крагујевац, фреквенција 97,9 MHz