Радио Стари град

Датум последње измене:   04.12.2014

Број дозволе: 321/2008-3
Пун назив емитера: Радиодифузно друштво RSG Media Group Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Стари град
Mатични број: 20272325
ПИБ: 104924197
Адреса: 19 октобар 267/1
Место: Крагујевац
Телефон: 034/501-666
Факс: 034/501-999, 450-044
Email адреса:
Сајт: http://www.radiorsg.rs
Одговорно лице за заступање: Бранко Савић
Главни и одговорни уредник: Бранко Савић
Власничка структура: 1. Милан Урошевић, Крагујевац - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 126/Крагујевац, фреквенција 104,3 МHz