РАДИО АНТЕНА 037

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 323/2008-3
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ РАДИО АНТЕНА 037 ДОО, КРУШЕВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО АНТЕНА 037
Mатични број: 17581201
ПИБ: 103459680
Адреса: Цара Лазара 71
Место: Крушевац
Телефон: 037/422-126
Факс: 037/433-688
Email адреса:
Сајт: http://www.radioantena.rs
Одговорно лице за заступање: Дејан Миленковић
Главни и одговорни уредник: Дејан Миленковић
Власничка структура: 1. Дејан Миленковић, Крушевац - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 132/Крушевац-Басере, фреквенција 91,3 MHz