Радио Рубин

Датум последње измене:   30.10.2014

Број дозволе: 324/2008-4
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску делатност РТВ Рубин
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Рубин
Mатични број: 17220977
ПИБ: 100473037
Адреса: Мајке Југовић 11/33
Место: Крушевац
Телефон: 037/419-919
037/419-914
Факс: 037/419-919
Email адреса:
Сајт: http://www.radiorubin.com
Одговорно лице за заступање: Марија Милошевић
Главни и одговорни уредник: Марија Милошевић
Власничка структура: 1. Марија Милошевић, Крушевац – 25%
2. Милош Милошевић, Крушевац –25%
3. Јелена Трифуновић, Кикинда – 9%
4. Тања Недомачки, Кикинда – 8%
5. Љиљана Мајкић, Кикинда – 9%
6. Синиша Бошков, Кикинда – 8%
7. Бела Терно, Кикинда – 8%
8. Игор Црногорац, Кикинда – 8%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 133 - Крушевац-Басара, фреквенција 92,2 МХз