Радио Петровац

Датум последње измене:   18.01.2013

Број дозволе: 327/2008-1
Пун назив емитера: Јавно радиодифузно и ТВ предузеће Петровац на Млави
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Петровац
Mатични број: 07631383
ПИБ: 102508057
Адреса: Бате Булића бб
Место: Петровац на Млави
Телефон: 012/334-050
Факс: 012/331-194
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Раша Стојановић
Главни и одговорни уредник: Новак Марковић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Петровац на Млави - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 139 - Петровац (Млава), фреквенција 94,9 МHz