Радио Браво 100,2

Датум последње измене:   27.11.2013

Број дозволе: 328/2008-1
Пун назив емитера: Привредно друштво Браво Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Браво 100,2
Mатични број: 07999941
ПИБ: 100400891
Адреса: Прилепска 20б
Место: Пожаревац
Телефон: 012/530-753
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiobravo.net
Одговорно лице за заступање: Слободан Васић
Главни и одговорни уредник: Слободан Васић
Власничка структура: 1. Слободан Васић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 140 - Пожаревац, фреквенција 100,2 МХз