Радио Хит 105

Датум последње измене:   05.12.2014

Број дозволе: 329/2008-1
Пун назив емитера: Привредно друштво за радио дифузију Хит Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Хит 105
Mатични број: 17314718
ПИБ: 101972153
Адреса: Југ Богданова 4
Место: Пожаревац
Телефон: 012/531-631
Факс: 012/531-235
Email адреса: infohitradio.rs, hitradio104.9gmail.com
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Маја Ђорђевић
Главни и одговорни уредник: Ненад Николић
Власничка структура: 1. Маја Ђорђевић, Пожаревац - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 141/Пожаревац-Чачалица, фреквенција 104,9 MHz