Радио Боом 93

Датум последње измене:   30.07.2013

Број дозволе: 331/2008-1
Пун назив емитера: Привредно друштво Боом 93 Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Боом 93
Mатични број: 17037218
ПИБ: 100437196
Адреса: Синђелићева 24
Место: Пожаревац
Телефон: 012/531-155
012/531-166
Факс: 012/531-166
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милорад Тадић
Главни и одговорни уредник: Милорад Тадић
Власничка структура: 1. Милорад Тадић, Пожаревац - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 143 - Пожаревац-Чачалица, фреквенција 93,4 МХз