Радио Смедерево

Датум последње измене:   16.12.2013

Број дозволе: 333/2008-1
Пун назив емитера: Радио телевизија Смедерево Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Смедерево
Mатични број: 07654111
ПИБ: 100969576
Адреса: Краља Петра I 2
Место: Смедерево
Телефон: 026/641-900
Факс: 026/641-900
Email адреса:
Сајт: http://www.sdcafe.rs/sdradio/
Одговорно лице за заступање: Ђорђе Цвејин
Главни и одговорни уредник: Ђорђе Цвејин
Власничка структура: 1. Мали акционари - 25,65%
2. Марко Лукић - 59,87%
3. РТВ Смедерево д.о.о, Смедерево - 14,48%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 150 - Смедерево-Карађорђево брдо, фреквенција 96,1 МХз