Радио Чичица

Датум последње измене:   18.09.2014

Број дозволе: 335/2008-1
Пун назив емитера: Услужно трговинско предузеће Сити Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Чичица
Mатични број: 17278614
ПИБ: 101475560
Адреса: Димитрија Катића бб
Место: Свилајнац
Телефон: 035/314-352
035/312-346
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Александар Самарџић
Главни и одговорни уредник: Игор Николић
Власничка структура: 1. Александар Самарџић, Свилајнац - 50%
2. Игор Николић, Свилајнац - 50%
Рок важења дозволе: од 23.12.2008.године до 23.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 152 - Свилајнац, фреквенција 89,1 МХз