Радио Ресава

Датум последње измене:   20.07.2010

Број дозволе: 336/2008-2
Пун назив емитера: Радио телевизисјка установа Ресава-Свител Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ресава
Mатични број: 17028006
ПИБ: 101471095
Адреса: Врачарска 2
Место: Свилајнац
Телефон: 035/312-360
035/312-651
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Мирослав Старинац
Главни и одговорни уредник: Милован Момировић
Власничка структура: 1. Мирослав Старинац, Свилајнац - 50%
2, Милован Момировић, Свилајнац - 50%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 153 - Свилајнац, фреквенција 92,9 МХз