Радио Трстеник

Датум последње измене:   01.12.2014

Број дозволе: 337/2008-3
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио и телевизија Трстеник
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Трстеник
Mатични број: 17021354
ПИБ: 101305103
Адреса: Књегиње Милице бб
Место: Трстеник
Телефон: 037/711-200
037/714-165
Факс: 037/711-200
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јован Маринковић
Главни и одговорни уредник: Марија Павловић
Власничка структура: 1. Општина Трстеник - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 155/Трстеник, фреквенција 94,2 MHz