Радио Флеш

Датум последње измене:   23.11.2013

Број дозволе: 338/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за производњу, инжењеринг, услуге и промет Алпе Сyстем Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Флеш
Mатични број: 17213997
ПИБ: 100920539
Адреса: Вука Караџића бб
Место: Трстеник
Телефон: 037/712-045
037/711-977
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.alpesystem.com
Одговорно лице за заступање: Алексије Петровић
Главни и одговорни уредник: Алексије Петровић
Власничка структура: 1. Алексије Петровић - 100%
Рок важења дозволе: од 23.12.2008. до 23.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 156 - Трстеник-Петковица, фреквенција 96,5 МHz