РАДИО ТРИ 95,8

Датум последње измене:   19.03.2015

Број дозволе: 25/2006-4
Пун назив емитера: TRIDENT MEDIА GROUP Д.О.О., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ТРИ 95,8
Mатични број: 20046783
ПИБ: 104017423
Адреса: Бежанијских илегалаца 28, Нови Београд,за доставу поште: Савска 13, стан БР.2, Београд
Место: Београд
Телефон: 011/406-3212
Факс: 011/406-3212
Email адреса:
Сајт: http://www.tri.fm
Одговорно лице за заступање: Xu Wang-Hehenberber Geb.Wang
Главни и одговорни уредник: Срђан Шмигић
Власничка структура: 1. Italia International Radio And Media S.R.L., Milano, Italija - 100%
Рок важења дозволе: од 20.11.2006.године до 20.11.2022.године
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Б9/Београд-Стојчино брдо, фреквенција 95,80 MHz