РАДИО ПЛАНА

Датум последње измене:   12.08.2014

Број дозволе: 340/2008-3
Пун назив емитера: ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕЧ ПОМОРАВЉА Д.О.О., ВЕЛИКА ПЛАНА
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ПЛАНА
Mатични број: 07245475
ПИБ: 101175194
Адреса: Николе Пашића 27
Место: Велика Плана
Телефон: 026/521-510
Факс: 026/522-113
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драгана Радосављевић в.д.
Главни и одговорни уредник: Драгана Радосављевић
Власничка структура: 1. Весна Милијевић, Велика Плана - 0,668%
2. Јадранка Мићовић-Кованџић, Велика Плана - 15,198%
3. Далибор Стевановић, Велика Плана - 1,448%
4. Акционарски фонд а.д., Београд - 9,353%
5. Невенка Васић, Велика Плана - 72,558%
6. Реч поморавља д.о.о., Велика Плана - 0,775%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 160/Велика Плана-Врбица, фреквенција 90,4 MHz