Радио Врњачка бања

Датум последње измене:   29.07.2009

Број дозволе: 341/2008-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио телевизија Врњачка бања
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Врњачка бања
Mатични број: 17019864
ПИБ: 100918970
Адреса: Војвођанска бб
Место: Врњачка Бања
Телефон: 036/617-617
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Снежана Милићевић
Главни и одговорни уредник: Снежана Милићевић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Врњачка бања - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 161 - Врњачка бања, фреквенција 90,5 МХз