РАДИО БАЊА 2 100,6

Датум последње измене:   16.11.2015

Број дозволе: 342/2008-4
Пун назив емитера: ДРУШТВО ЗА МАРКЕТИНГ ЕМИТОВАЊЕ И ПРОДУКЦИЈУ РАДИО И ТВ ПРОГРАМА МЕДИА-ПРЕСС Д.О.О., ВРЊАЧКА БАЊА
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО БАЊА 2 100,6
Mатични број: 20989483
ПИБ: 108388231
Адреса: Немањина, Вила Градиштанац 5, приземље, лок. 1
Место: Врњачка Бања
Телефон: 036/616-007
063/776-6454
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.banja2.com
Одговорно лице за заступање: Зоран Дебељак
Главни и одговорни уредник: Зоран Дебељак
Власничка структура: 1. Зоран Дебељак-100%
Рок важења дозволе: од 23.12.2008.године до 23.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 162/Врњачка бања, фреквенција 100,6 МHz