Радио Златар

Датум последње измене:   21.07.2014

Број дозволе: 343/2008-1
Пун назив емитера: Приватно предузеће за производњу, промет и услуге
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Златар
Mатични број: 06570640
ПИБ: 100957330
Адреса: Треће пролетерске бр. 57
Место: Нова Варош
Телефон: 033/62-133
Факс: 033/62-133
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Тања Млађеновић
Главни и одговорни уредник: Тања Млађеновић
Власничка структура: 1. Тања Млађеновић, Нова Варош - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 176 - Нова варош, фреквенција 106,8 МHz