Радио Сан

Датум последње измене:   19.07.2010

Број дозволе: 348/2008
Пун назив емитера: Предузеће за радиодифузију и маркетинг Радио Сан Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Сан
Mатични број: 20121947
ПИБ: 104230896
Адреса: Михаила Пупина 1
Место: Ужице
Телефон: 031/500-450
031/517-350
031/525-350
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiosan.rs
Одговорно лице за заступање: Илија Петронијевић
Главни и одговорни уредник: Илија Петронијевић
Власничка структура: 1. Илија Петронијевић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 183 - Севојно, фреквенција 107,0 МХз