СПОРТ ФМ 100,4

Датум последње измене:   21.11.2014

Број дозволе: 26/2006-3
Пун назив емитера: Спорт радио ФМ друштво са ограниченом одговорношћу из Београда
Скраћени идентификациони знак емитера: СПОРТ ФМ 100,4
Mатични број: 17237217
ПИБ: 100285168
Адреса: Љутице Богдана 1а
Место: Београд
Телефон: 011/7670-788
011/7670-789
Факс: 011/7670-789
Email адреса:
Сајт: http://www.sportfm.rs
Одговорно лице за заступање: Дејан Дехељан
Главни и одговорни уредник: Звонимир Шимунец
Власничка структура: 1. Звонимир Шимунец, Београд - 100%
Рок важења дозволе: oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Б13/Београд-Генекс, фреквенција 100,40 MHz