Радио Ужице

Датум последње измене:   18.09.2014

Број дозволе: 350/2008-4
Пун назив емитера: Информативно-маркетиншко друштво Вести А.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ужице
Mатични број: 07221622
ПИБ: 101783502
Адреса: Љубе Стојановића 5
Место: Ужице
Телефон: 031/513-261
031/513-929
Факс: 031/511-941
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Петар Петровић
Главни и одговорни уредник: Новка Илић
Власничка структура: 1. Миланко Гордић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 185 - Ужице, фреквенција 99,2 МХз