Радио Нешвил

Датум последње измене:   15.09.2010

Број дозволе: 351/2008-1
Пун назив емитера: Радио-студио Нешвил привредно друштво за производњу, промет и информације Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Нешвил
Mатични број: 07998848
ПИБ: 101438643
Адреса: Мике Митровића 29
Место: Богатић
Телефон: 015/7787-202
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.nesvil.com
Одговорно лице за заступање: Небојша Ковић
Главни и одговорни уредник: Небојша Ковић
Власничка структура: 1. Небојша Ковић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 186 - Богатић, фреквенција 102,2 МХз