Радио Петица Коцељева

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 352/2008
Пун назив емитера: Радио дифузно друштво Петица О.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Петица Коцељева
Mатични број: 17428691
ПИБ: 101398754
Адреса: Коцељева бб
Место: Коцељева
Телефон: 015/558-436
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Влада Ђукић
Главни и одговорни уредник: Влада Ђукић
Власничка структура: 1. Влада Ђукић, Коцељева - 50%
2. Милош Ђукић, Коцељева - 50%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 187 - Коцељева, фреквенција 105,00 МХз