Радио Подриње

Датум последње измене:   01.04.2013

Број дозволе: 353/2008-3
Пун назив емитера: Акционарско друштво Радио ТВ Подриње
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Подриње
Mатични број: 07169868
ПИБ: 101188376
Адреса: Кнеза Милоша 3, Пословни центар Стобеx
Место: Лозница
Телефон: 015/889-567
Факс: 015/889-217
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Чедомир Стојнић
Главни и одговорни уредник: Чедомир Стојнић
Власничка структура: 1. Добривоје Стојнић - 56,60%
2. АД Радио ТВ Подриње, Лозница - 21,99%
3. Акцијски фонд а.д., Београд - 16,76%
4. Мали Акционари - 6,65%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 196 - Лозница, фреквенција 97,8 МХз МХз